Login: Hasło:
 Pomoc
 • 148 020 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [5 z 5254]

Pracownik na urlopie nie musi podawać adresu miejsca wypoczynku

Pracodawca nie może żądać od pracowników informacji o miejscu spędzania urlopu wypoczynkowego. Może jednak ustalić w przepisach wewnątrzzakładowych, że pracownicy pełniący ważne funkcje w firmie są zobowiązani podać numer telefonu, pod którym będą dostępni w czasie urlopu wypoczynkowego, lub że muszą odbierać połączenia wykonywane przez pracodawcę na telefon służbowy.

Zobacz porady dotyczące podstawowych zasad prawa pracy>>>

(…) Możliwość skontaktowania się z pracownikiem przebywającym na urlopie wypoczynkowym może być dla pracodawcy istotna przede wszystkim ze względu na umożliwienie:

 •     zadania pracownikowi pytania dotyczącego realizowanych przez niego zadań, skonsultowania z nim pewnych kwestii itp.,
 •     ewentualnego odwołania pracownika z urlopu.

(…) Część pracodawców domaga się od pracowników pozostawienia adresu, pod którym będą przebywać podczas urlopu, albo określenia obszaru, rejonu, w którym będą wypoczywać. Takie polecenie należy uznać za niedopuszczalne z powodu:

 •     ingerencji w sferę prywatności pracownika,
 •     pozyskiwania informacji wykraczających poza zgodny z przepisami zakres danych osobowych o pracowniku, których domaganie się nie ma oparcia w przepisach.

Pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika ściśle wskazane w przepisach. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są także informacje na temat miejsca przebywania pracownika podczas odpoczynku.

Pracodawca może wymagać od pracownika podania:

 •     imienia (imion) i nazwiska,
 •     imion rodziców,
 •     daty urodzenia,
 •     miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji),
 •     wykształcenia,
 •     przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Pracodawca ma również prawo żądać od pracownika podania:

 •     innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 •     numeru PESEL pracownika, nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Pracodawca może również pozyskiwać dane wynikające z odrębnych przepisów (np. w przypadku niektórych prac informację o skazaniu). Jest to zamknięty katalog informacji, jakich można domagać się od zatrudnionych osób. Odrębna regulacja pozwalająca na pozyskanie danych wykraczających poza wyżej wskazane nie może być rozumiana jako regulacja prawa wewnętrznego w firmie (regulamin pracy), ale jako przepis rangi ustawowej. Zapis regulaminu nakazujący pracownikom pozostawianie informacji o miejscu ich pobytu w czasie wolnym od pracy byłby nieważny z mocy prawa.

Zob. cały artykuł>>>

(M.Rotkiewicz/MPPiU)

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00